Akademik Kadro

Prof. Dr. Gonca Bumin
E-posta: gbumin@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 305 25 60-61/130
Faks: 0 312 309 36 25  

Çalışma Alanı: Pediatrik ergoterapi, duyu integrasyonu, kognitif rehabilitasyon,
ergonomi ve mesleki rehabilitasyon, toplum temelli rehabilitasyon

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mine Uyanık
E-posta: muyanik@hacettepe.edu.tr
0312 305 2560/132
Faks: 0 312 309 36 25  

Çalışma Alanı: Pediatrik ve Geriatrik Ergoterapi(İş ve Uğraşı tedavisi), Mesleki
Rehabilitasyon, Endüstride Fizyoterapi ve Ergonomi, Normal Motor
Gelişim(Büyüme ve Gelişme), Toplum Temelli Rehabilitasyon

Özgeçmiş

Prof. Dr. Esra Akı
E-posta: esraaki@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 305 25 60-61/129
Faks: 0 312 309 36 25  

Çalışma Alanı: Ergoterapi, Görme Özürlü Rehabilitasyonu, Psikiyatrid
e Ergoterapi, Mesleki Rehabilitasyon, Ergonomi, Toplum Temelli Rehabilitasyon

Özgeçmiş

Prof. Dr. Gamze Ekici Çağlar

E-posta: fztgamze@yahoo.com , gamze.ekici@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 305 25 60- 61 / 127
Faks: 0 312 309 36 25  

Çalışma Alanı: Ergoterapi, toplum temelli rehabilitasyon, bel ve boyun sağlığı,
nörolojik rehabilitasyon ve kadın sağlığı.

Özgeçmiş

Prof. Dr. Çiğdem Öksüz
E-posta: cigdemoksuz@yahoo.com
Tel: 0312 305 25 60-61/128
Faks: 0 312 309 36 25  

Çalışma Alanı: El rehabilitasyonu, Ergoterapi, Nöromüsküler Hastalıklar

Özgeçmiş

Doç. Dr. Meral Huri
E posta: mhuri@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 305 25 60-61/123
Faks: 0 312 309 36 25  

Çalışma Alanı: Onkolojik Rehabilitasyon (Ergoterapi-Fizyoterapi), Pediatrik
Ergoterapi, Duyu Bütünlüğü, Okullarda Ergoterapi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sedef Şahin

E-posta: skarayazgan@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 305 25 60-61// 139
Faks: 0 312 309 36 25  

Çalışma alanı: Onkolojik rehabilitasyon, Pediatrik rehabilitasyon,
Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik, Katılım,

Özgeçmiş

Doç. Dr. Gökçen Akyürek

E-posta: gokcen.akyurek@hacettepe.edu.tr
Tel:  0 312 305 25 60 – 61-126
Fax: 0 312 309 36 25  

Çalışma alanları: Ergoterapi, pediatrik rehabilitasyon, özgül öğrenme güçlüğü, bilişsel rehabilitasyon, toplumsal katılım

Özgeçmiş

Dr Öğrt. Üyesi Onur Altuntaş
 
E-posta: fztonurb@hotmail.com
Tel: 0312 305 25 60-61/121
Faks: 0 312 309 36 25  

Çalışma Alanı: Geriatrik rehabilitasyon, kognitif rehabilitasyon, yaratıcı drama,
stresle başa çıkma, evde bakım

Özgeçmiş

Dr. Fzt. Orkun Tahir Aran

E- posta: orkun.aran@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 305 25 60-120
Faks: 0 312 309 36 25

Çalışma Alanları: Mesleki Rehabilitasyon, Sürücü Rehabilitasyonu, Sanal
Gerçeklik, Nörolojik rehabilitasyon, El rehabilitasyonu

Özgeçmiş

Dr. Fzt. Hatice Abaoğlu

E-posta: haticeabaoglu@hacettepe.edu.tr,  hatice28.09@hotmail.com
Tel: 0312 305 25 60-61     
Faks: 0 312 309 36 25  

Özgeçmiş
 

Uzm. Fzt. Tarık Demirok

E-posta: tarikdemirok@gmail.com

Tel: 0312 305 25 60-61     
Faks: 0 312 309 36 25  

Özgeçmiş

Uzm. Erg. Sinem Kars

Çalışma Alanları: Duyu bütünleme tedavisi, el rehabilitasyonu

e-mail: snmkrs@hotmail.com
Tel: 0(312) 305 25 60-61
Faks: 0(312) 309 36 25

Özgeçmiş

Uzm. Erg. Özge Buket Cesim

Çalışma Alanları: El rehabilitasyonu, Nörolojik Rehabilitasyon

e-mail: obuket.cesim@hacettepe.edu.tr
Tel: 0(312) 305 25 60-61
Faks: 0(312) 309 36 25

Özgeçmiş

Uzm. Erg. Zeynep Çelik

Çalışma Alanları: Az gören rehabilitasyonu, Psikiyatrik rehabilitasyon

e-mail: zcelik11@hacettepe.edu.tr
Tel: 0(312) 305 25 60-61
Faks: 0(312) 309 36 25

Özgeçmiş
 

Uzm. Erg. Ceren Davutoğlu

E-posta: ceren7koc@gmail.com
Tel: 0(312) 305 25 60-61
Faks: 0(312) 309 36 25

Özgeçmiş

Uzm. Erg. Ege Temizkan

E-posta: egetmzkn@gmail.com

Tel: 0(312) 305 25 60-61
Faks: 0(312) 309 36 25

Çalışma Alanları: Mesleki Rehabilitasyon.

Özgeçmiş

Erg. Medine Nur ÖZATA

E-posta: mnurozata@hacettepe.edu.tr

Tel: 0(312) 305 25 60-61
Faks: 0(312) 309 36 25

Çalışma Alanları: Geriatrik Rehabilitasyon, Kognitif Rehabilitasyon

Özgeçmiş
Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Haziran 2021
Sorumluluk Sınırı