Devam Eden Projeler

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığınca kabul edilmiş olan operasyon teklifi:
“Engelli Bireylerde Sosyal ve Öz Yönetim Becerileri Eğitimi ile İstihdamın Artırılması”
(Increasing the Employability of Disabled People through Social and Self-Management Skills Training)

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi 

http://hacettepemeslekirehabilitasyon.org.tr/

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Haziran 2021
Sorumluluk Sınırı