Duyurular

Danışma kurulu toplantısı 15/12/2018 yapılması planlanmaktadır, Danışma kurulu üyelerinin uygunluk durumlarını bölümümüz Öğretim Elemanlarından Doç. Dr. Meral Huri'ye bildirmeleri gerekmektedir.

18-19 Şubat 2016 tarihleri arasında ders ekleme ve silme programı öğrencilerin kullanımına açık olacaktır.

2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Takvimi

Görme Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar

"Okullarda Ergoterapi" ve "Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmen-Ergoterapist-Aile İşbirliği" Eğitim Seminerleri

16th International Congress of World Federation of Occupational Therapists, Yokohama, Japan  18-21 Haziran 2014
http://www.wfot.org/wfot2014/eng/index.html

94th American Occupational Therapy Assocation (AOTA)Annual Conference & Expo, Baltimore, Maryland, 3- 6 Nisan 2014
http://www.aota.org/conference.aspx

College of Occupational Therapists 38th Annual Conference and Exhibition Brighton Centre, Brighton 3-5 Haziran 2014
http://www.cot.co.uk/annual-conference/annual-conference

6th Asia Pacific Occupational Therapy Congress (APOTC) - Rotorua, New Zealand - 14-18 September 2015
http://www.wfot.org/Default.aspx?tabid=120&mid=481&newsid481=166

XXII World Congress of Neurology - WCN 2015 October 31 – November 5, 2015, Santiago
http://www.wcn-neurology.com/

European Paediatric Neurology Society- EPNS Congress 2015, 27-30 May 2015, Vienna, Austria
http://www.epns.info/index.php?c=3

3-5 July 2014 26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, Vienna, Austria,
www.eacd2014.org

3rd European Congress of Sensory Integration, 11-13 June 2014, Naantali, Spa
http://congress.utu.fi/esic2014/

11th International Conference on Low Vision 31 Mart- 3 Nisan 2014 Melbourne, Australia.
http://www.vision2014.org/

XIXth Congress of the FESSH and the XIth congress of the EFSHT. June 18th to 21st. 2014, Paris
http://www.fessh2014.com/en/welcome

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Kasım 2018
Sorumluluk Sınırı
26.11.2018 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı [ziyaretci sayisi]