Prof. Dr. Esra AKI

1993'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 1995’de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programında bilim uzmanlığı, 2002’de aynı enstitünün İş ve Uğraşı Tedavisi programında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2004 yılında doçent, 2011 yılında profesör  unvanını almıştır. United States Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs, International Visitor Program ile Boston ve New York’da “Az Görenler Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim almıştır. Erasmus programı kapsamında Hollanda’da Hoge School Van Amsterdam’da öğretim üyesi değişim programına ve klinik ziyaretlere katılmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulu üyesi,  Hacettepe Üniversitesi Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) danışma kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma kurulu üyesidir.  Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi’nde görevlidir. 2007-2013 yılları arasında Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi editör yardımcılığı görevini yürütmüştür.  Halen Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Editörlüğü görevini yürütmektedir. “Perceptual and Motor Skills” ve Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi’nin danışma kurulunda yer almaktadır. Ayrıca 2006 yılından itibaren Ergoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü’nde öğretim üyesi olup lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte, araştırma ve proje çalışmalarını sürdürmektedir.
Çalışma Alanı: Ergoterapi, Görme Özürlü Rehabilitasyonu, Psikiyatride Ergoterapi, Mesleki Rehabilitasyon, Ergonomi, Toplum Temelli Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Aralık 2017
Sorumluluk Sınırı