Prof. Dr. Gonca BUMİN

1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan derece ile mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 1995 yılında bilim uzmanlığı, 1998 yılında ise doktora çalışmalarını tamamladı. 2003 yılında doçent, 2010 yılında profesör ünvanını aldı. 2002-2006 yılları arasında Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ergoterapi Derneği’nin kurucu üyesi olup; 2006 yılından itibaren Ergoterapi Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. WFOT’un (World Federation of Occupational Therapists) Türkiye delegesidir ve  Ergoterapi eğitim programları için WFOT minimum standartlarının revizyonu projesinde çalışmaktadır. Ergoterapi uygulamaları, Ergoterapide eğiticilerin eğitimi ve Ergoterapide müfredat programı geliştirme konusunda European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) tarafından 2005 yılında Litvanya, 2006 yılında Ankara, 2008 yılında Bulgaristan ve 2009 yılında Letonya’da olmak üzere onbeşer günlük programlar şeklinde düzenlenen birçok kursa katıldı ve klinik ziyaretlerde bulundu. Erasmus programı kapsamında Hollanda’da Hoge School Van Amsterdam’da öğretim üyesi değişim programına ve klinik ziyaretlere katıldı. Özürlülerin, yaşlıların ve sokak çocuklarının toplumsal katılımı ile ilgili birçok Avrupa Birliği Projesinde çalıştı ve proje kapsamında ders verdi. Ergoterapi Bölümü Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tıp ve Sağlık Bilimleri Alt Komisyonu üyesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Komisyonu üyesidir.

Halen Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkan Yardımcısı olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ergoterapi Ünitesinde öğretim üyesi olarak klinik çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma Alanı: Pediatrik ergoterapi, duyu integrasyonu, kognitif rehabilitasyon, ergonomi ve mesleki rehabilitasyon, toplum temelli rehabilitasyon

E-posta: gbumin@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 305 25 60-61/130
Faks: 0 312 309 36 25  

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Ocak 2020
Sorumluluk Sınırı
26.11.2018 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı [ziyaretci sayisi]