Prof. Dr. Gonca BUMİN

1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan okul üçüncüsü olarak mezun olup Öğrenci Bilim Teşvik Ödülünü aldı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 1995 yılında bilim uzmanlığını,1998 yılında “Serebral palsili çocuklarda grup ve bireysel duyu algı motor bütünleme eğitiminin karşılaştırılması “ konulu doktora çalışmasını tamamladı. 2003 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör ünvanını aldı. 2002-2006 yılları arasında Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ergoterapi Derneği’nin kurucu üyesi olup; 2006 yılından itibaren Ergoterapi Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. WFOT’un (World Federation of Occupational Therapists) Türkiye delegesidir. Ergoterapi eğitim programlarının onaylanması için WFOT tarafından yürütülen “Ergoterapi programları minimum standartlarının revizyonu” ve “ Ergoterapide Kalite Göstergeleri” gibi uluslararası projelerde çalıştı. Ergoterapi teori ve modelleri, uygulama yaklaşımları, Ergoterapide eğiticilerin eğitimi ve Ergoterapide müfredat programı geliştirme konusunda European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) tarafından 2005 yılında Litvanya, 2006 yılında Ankara, 2008 yılında Bulgaristan ve 2009 yılında Letonya’da olmak üzere on beşer günlük programlar şeklinde düzenlenen birçok kursa katıldı ve klinik ziyaretlerde bulundu. Erasmus programı kapsamında Hollanda’da Hoge School Van Amsterdam’da öğretim üyesi değişim programına ve klinik ziyaretlere katıldı. Duyu bütünleme, Bilişsel Davranışçı Terapi, Bilişsel rehabilitasyon, ICF eğitimi,  Tomatis işitsel bütünleme eğitimi, Yaratıcı beceriler eğitimi, Sürücü rehabilitasyonu, DIR Floortime başlangıç düzeyi eğitimi, Engelli bireyler için işe hazırlık eğitimi, Somatik Deneyimleme ve Vücut farkındalığı Eğitimi gibi Uluslararası Sertifikasyonlu birçok eğitimi tamamladı.  Engellilerin, yaşlıların ve çocukların toplumsal katılımı, yardımcı teknoloji uygulamaları ve evrensel tasarım konuları ile ilgili birçok Avrupa Birliği Projesinde çalıştı ve proje kapsamında ders verdi. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tıp ve Sağlık Bilimleri Alt Komisyonu Başkanlığı ve üyeliği görevinde bulundu.
Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK) üyeliği, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) kurucu üyeliği yaptı. Müzik Terapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Ergoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, APOR ( Ankara Pediatri Ortopedi Rehabilitasyon) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık Bilimleri Ergoterapi Bölümü Mevlana Değişim Programı Koordinatörü,  Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyesi, Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Yardımcı Editörü ve Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi Ergoterapi Bölüm Editörü olarak görevlerine devam etmektedir.  
“Bilişsel Rehabilitasyon Değerlendirme ve Müdahale Yaklaşımları”, “ Ergoterapi Teoriler Modeller ve Uygulama Yaklaşımları” “Çocuklarda Ergoterapi” ve “Serebral Palsili Bireyler için Ergoterapi ve Fizyoterapi” kitaplarının editörü ve yazarıdır. 

Halen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı olup;  Pediatrik Ergoterapi ve Rehabilitasyon Ünitesi direktörüdür. Hacettepe Üniversitesinde Ergoterapi lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. 

Pediatrik ergoterapi, duyu bütünleme, bilişsel rehabilitasyon, müzik terapi,   okullarda ergoterapi, ergonomi, mesleki rehabilitasyon ve toplum temelli rehabilitasyon alanlarında projeler ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. 

E-posta: gbumin@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 305 25 60-61/111
Faks: 0 312 309 36 25  

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Ekim 2020
Sorumluluk Sınırı