Kitap

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

 1. Uyanık M., Kayıhan H. Down Syndrome: Sensory Integration, Vestibular Stimulation and Neurodevelopmental Therapy Approaches for Children, International Encyclopedia of Rehabilitation, Copyright © 2010 by the Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRIE).
 2. Uyanık M., Kayıhan H, Bumin G and Şener G. International Handbook of Occupational Therapy Interventions, Sensory Functional Training,(Söderback, I.), Springer, US, (2009), Chapter 34; Part III, pp.: 333-343  ISBN: 978-0-387-75423-9.
 3. Handbook of motor skills: Development, impairment and therapy. Lucian T. Pelligrino. Chapter 4 evaluation of motor and process skills. Nova Science publishers, New York, 2009.
 4. Akı, E. “Evaluation of Motor and Process Skills” Motor Skills: Development, Impairment, and Therapy, Ed. Lucian T. Pelligrino, Nova Science Publishers Inc. USA, (2009).

TÜRKÇE KİTAP VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

 1. Kayıhan, H., Kırdı, N., Uyanık, M., Akçay, T.,  Hazar  (Bumin) G.  “Serebral Paralizili  Çocuk ve Bağımsız Yaşam”, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: 15, Volkan Matbaacılık, Ankara 1995
 2. Yaşam Kalitesi Rehberi,  H.Ü. Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 2001, Ankara. (İki Bölüm yazarlığı; 1. Eviniz ve Çevreniz Bölümü Sayfa No: 73-81,  2. Egzersiz Rehberi Bölümü Sayfa No: 91-101); 2. Baskı 2003.
 3. Kırdı, N., Erbahçeci F,  Uyanık, M., Erden Z, Yücel H, Ayhan Ç.  “Sağlıklı Yaşlanma ve Egzersiz”, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ankara 2005.
 4. Kayıhan H, Uyanık M, Yücel H, Düger T. Geriatrik Rehabilitasyon ve İş-Uğraşı Tedavisi. In: Arıoğul S, Cankurtaran M, Halil M, Yavuz BB, eds. Geriatri ve Gerontoloji. MN Medikal & Nobel Basım Yayın Ticaret ve Sanayi Ltd.Sti; 2006: 205-221.
 5. Uyanık M, Karaduman A, Can F. Yaşlılarda Düşmeler, Kırıklar ve Önlenmesi, Osteoporoz Rehabilitasyonu. In: Arıoğul S, Cankurtaran M, Halil M, Yavuz BB, eds. Geriatri ve Gerontoloji. MN Medikal & Nobel Basım Yayın Ticaret ve Sanayi Ltd.Sti; 2006: 339-353.
 6. Kırdı N, Erbahçeci F, Uyanık M, Ayhan Ç. Yaşlılık ve Egzersiz. In: Arıoğul S, Cankurtaran M, Halil M, Yavuz BB, eds. Geriatri ve Gerontoloji. MN Medikal & Nobel Basım Yayın Ticaret ve Sanayi Ltd.Sti; 2006: 763-783.
 7. Uyanık M: ‘Aile Eğitim Rehberi-Zihinsel Özürlüler’, Ankara, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’’, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2006, 109s.
 8. Prof. Dr. Fzt. Mine Uyanık: “Sosyal Yaşamda Yaşlı Ergoterapi ve Fizyoterapi Rehabilitasyonu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yaşlılar Koordinasyon Merkezi, 2006.
 9. Prof. Dr. Mine Uyanık: Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 2007, Yayın No DPT: 2741, Editör Yardımcısı, “2.3. Olanaklar sunan, Destekleyici Ortamların Sağlanması” Komisyon Raporu Üyesi; 79-111s., Ankara.
 10. Mine Uyanık, Tidy’s Physiotherapy (Çeviri ed. H.Kayıhan, E.Yakut): Pediatric Rehabilitation, 2008.
 11. Prof. Dr. Mine Uyanık: Bakım Hizmetlerinde Fizyoterapistlerin ve Ergoterapinin Rolü, V. Aile Şurası” Aile Destek Hizmetleri” Bildirileri Kitabı, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2009, ss. 207-221.
 12. Prof. Dr. Mine Uyanık, BMS Metod Kitabı Çeviri editörü:  Down Sendromlu Çocuklarda Motor Gelişimi ve Müdahalesi Peter E.M. Lauteslager, PhD, 2004’s Heeren Loo Zorggrope, Amersforrt, Hollanda.
 13. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlü Aile Bireylerine Yönelik Eğitim Kitapçıkları  “Ortopedik özürlülerde mimari düzenlemeler” 2007
 14. Kırdı N, Bumin G, Kayıhan H. Geriatrik Yaş Grubunda Yaşam Kalitesi ve Değerlendirmesi, Geriatri ve Gerontoloji, Ed. Prof. Dr. Servet Arıoğul, s: 245-256, MN Medikal& Nobel, 2006, Ankara.
 15. Akı E. Şizofreni İçin Sosyal Beceri Eğitimi Adım Adım Rehber, (2015) (Social Skills Training for Schizophrenia A Step by Step Guide; A.Bellack, K. Mueser, S. Gingerich, J. Agresta, 2004),
  Numanoğlu A., Akı E., Kerem M. “Serebral palsili çocuklarda fizyoterapi ve ergoterapi”,Serebral Palsi Multidisipliner Yaklaşım, 2015.

KİTAPLARIMIZ VE LİNKLERİ

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Haziran 2021
Sorumluluk Sınırı