İş Olanakları

Ergoterapi ( İş ve uğraşı tedavisi  )
Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bozukluğu olan kişilerin günlük yaşam aktiviteleri ve çalışma becerilerini düzenleyerek yaşam kalitesi ve sağlıklarını  koruyan, geliştiren bir alandır. Rehabilitasyonun olmazsa olmaz kişi merkezli çalışan bir disiplinidir. Kişi merkezli yaklaşımı ile Ergoterapist kişiye, çevreye ve aktiviteye odaklanır. Kişinin bilişsel, ruhsal  ve fiziksel kapasitesini anlamlı ve amaçlı aktiviteler yolu ile arttırır.
Gerçek yaşam koşullarında kişinin bağımsızlığını değerlendirir, mimari engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapar, aile ve toplumu dezavantajlı bireyle ilgili eğitir. Örneğin ev ortamında kişiye özel tutunma barları, tuvalet, banyo ve mutfak adaptasyonları gibi.
Aktivitede ve aktivite sırasında kullanılan araçlarda  kişinin durumuna göre adaptasyonlar yaparak  bağımsızlığı artırır. Örneğin elinde kavraması olmayan bir kişi için kaşık ve çatalın sapını değiştirmek gibi.

Çalışma Alanları:
Çocuklar ve gençler
Normal büyüme ve gelişme, beslenme, oyun, sosyal beceriler ve eğitim
Çocukluk çağı obezitesi önlemek için okullarda sağlıklı yaşam programına teşvik edici programlar
Okul yaşındaki çocukların gelişme yazı yazma yeteneğinin geliştirilmesi
Gelişimsel yetersizliği olan çocuklara yönelik fonksiyonel becerilerin geliştirilmesi,
Duyusal işlem zorlukları için bireyselleştirilmiş tedavilerin  sağlanması

Sağlık ve sağlıklı yaşam: 
Sağlıklı yaşam ve fiziksel sağlık, hem de ruh sağlığı arasında bir bağlantı, bulunmuştur; dolayısıyla, kişilerin fiziksel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yardımcı sağlık genel bir artışa neden olabilir. Özellikle müzik,  spor ve çeşitli uğraşılarla kişinin  kendine bakım becerileri,  iyilik hali ve sağlığını geliştirilir.
Hastalık ve yaralanma Önlenmesi
Sekonder (hastalığa bağlı diğer ortaya çıkan problemler) Durumların Önlenmesi
Kronik hastalığı olanların rehabilitasyonu
Sağlık eşitsizliklerinin azaltılması
Yaşam kalitesini  etkileyen faktörlerlerin değiştirilmesi/rehabilitasyonu
Sağlıklı yaşam uygulamaları, sosyal katılım ve mesleki adalet

Ruh sağlığı

Ruh sağlığı ve moral tedavisi mesleğin yüzyıl önceki köklerine kadar uzanır.  Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ruhsal bozukluklar hızla artmaktadır. Psikotik bozukluklar, depresif bozukluklar, kaygı bozuklukları, travma sonrası streste yaratıcı becerilerin geliştirilmesi,  kendine bakım becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal katılım konularında ergoterapistler anahtar disiplinlerden birisidir. Ayrıca, obsesif-kompulsif bozukluklar, nörogelişimsel bozukluklar otizm spektrum bozukluğu , dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu ve öğrenme bozukluklarında duyu, algı motor ve bilişsel eğitim, ergoterapi yaklaşımları ile çalışırlar.  Ülkemizde toplum ruh sağlığı merkezlerinde ergoterapi uygulamaları başlamıştır. Bu merkezlerin işleyişi ile ilgili yönetmelikte  ergoterapist yer almıştır.

Ergoterapist bu alanlarda örneğin;
Zaman yönetimi ve adaptasyonlar
başa çıkma becerilerini
ilaç yönetimi
işe yönelik beceri eğitimi
topluma erişim ve katılım
sosyal beceri geliştirme
para yönetimi
çocuk bakımı
kendine bakım ve hijyen becerilerinin öğretimi ve bakımı konularında çalışır. 

Üretken yaşlanma
Ergoterapistler;  yaşlı bireylerin  bağımsızlığını korumak,  anlamlı etkinliklere katılmalarını sağlayıcı çalışmalar yaparlar. Evde düşmeleri önlemek, az gören eğitimi, güvenli araba kullanımı için eğitimler verirler. Ev ve çevre düzenlemelerine katılarak bağımsız ve emniyetli yaşama yardımcı olurlar. Huzurevlerinde  kişinin istekleri ve mevcut kapasitesi değerlendirilip yaşlı bireyler için anlamlı v e amaçlı aktivitelerle çalışılarak bağımsızlık, yaşam kalitesi ve sağlığın gelişmesine katkıda bulunulur.

Mesleki rehabilitasyon

Ergoterapistler, yaralanma sonrası işe dönüş  ve ergonomik eğitim programları uygularlar. İş yerinde  kazaları önleyici fiziksel ve ruhsal baskıları azaltıcı çalışma eğitimleri verirler. Özellikle el  nksiyonlarını geliştirici,  işin gerektirdiği görev ve aktivitelerde  verimliliği artırıcı iş yeri düzenlemesi ve iş  daptasyonları yaparlar.

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Haziran 2021
Sorumluluk Sınırı