Öz Görev

Toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda; bireylerin yaşam rollerini ve toplumsal katılımlarını hedef alan, evrensel değerlere bağlı, yaşam boyu öğrenme ve liderlik becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek; uluslararası standartlarda araştırma yapmak, eğitim ve hizmet vermektir.

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Kasım 2018
Sorumluluk Sınırı
26.11.2018 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı [ziyaretci sayisi]