Projeler

Tamamlanmış Projeler:

 1. Altı Nokta Görme Özürlüler Masörlük Meslek Lisesi Projesi, Altı Nokta Körler Derneği, 2000, Ankara.
 2. Travmatik ortopedik yaralanmalı ve az gören hastaların fizyoterapi rehabilitasyonu, H.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 2001.
 3. Lipodistrofide Değişik Noninvazive Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2002.
 4. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Yüksekokulu ile yaptığı protokol gereği İş ve Uğraşı Tedavisi Ünitesinin 'Mesleki  Rehabilitasyon' projesi, 2002, Ankara.
 5. Özürlü Kişilerde Çalışma Kapasitesinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi
  Araştırma Fonu Projesi, 2003, Ankara.
 6. Görme engellilerin multidisipliner rehabilitasyon eğitim projesi, Türkiye Avrupa
  Komisyonu Temsilciliği, 2003.
 7. Mental retarde çocuklarda Snoezelen- Duyu eğitimi ortamının etkileri, H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2003.
 8. Ülkemizin Farklı Bölgelerinde Fizyoterapi Hizmeti Alan Çocuk Özürlülerin Fonksiyonel Düzeyini ve Yaşam Kalitelerini Artırmaya Yönelik Aile Eğitiminin Katkısının İncelenmesi” TÜBİTAK projesi, Aralık 2004, Ankara.
 9. Yaşlı Bakım Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi 'DPT Projesi, 2007.
 10. İki farklı ilçede toplum temelli rehabilitasyon projesi- Tübitak, 2007.
 11. Geriatrik hastalar için evde bakım modeli ve ekip eğitimi projesi' DPT projesi,2007.
 12. Üst ekstremite kırıklarında iki farklı tedavi yaklaşımının fiziksel bozukluk ve aktivite düzeyine etkisi H.Ü. Araştırma Fonu Projesi Birimi, Proje No:0701401003,2007

Avrupa Birliği Socrates Erasmus Projeleri:

Tamamlanmış:

 1. ENOTHE işbirliği ile Tuning Proje,Öğretim Üyesi Eğitimi, Öğrenci Projesi, Toplum Temelli Rehabilitasyon Projesi 2005
 2. European Perspectives on Social Inclusion of Persons with Disabilities and Elderly , Socrates-Erasmus International Programme, Intensive Project, Project No: 28991-IC-1-2007-1-NL.
 3. Grundvig Öğrenme Ortaklığı Projesi,2007.
 4. Socrates Grundvig 2 Learning Partnership Systems of Integration of People with Disabilities( PWD) into labour Market Turkish Republic. Prime ministry Administration on Disabled People, T.C. Özürlüler İdaresi  ( Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Polonya, İrlanda,    Fillandiya, Estonya ) , 2004- devam
 5. Socrates/ ERASMUS International Programı kapsamında, 9–20 Ekim 2006 tarihlerinde Toplum Temelli Rehabilitasyon kursu  (Community Based Occupational Therapy with Occupational Deprived Groups).
 6. Ulusal Eğitime Destek Kampanyası alt projesi, Altındağ bölgesinde toplum temelli rehabilitasyon projesi, Ankara Valiliği'nin eşgüdümünde.
 7. Bilgisayar tasarımla Gümüş İşleme Mesleki rehabilitasyon Projesi, Türkiye İş Kurumu, 2006.
 8. ENOTHE Teacher Training Course proje çalışması, Brüksel, 2005.
 9. Tuning and Quality: Tuning educational structures in Europe ENOTHE projesi, 223102-CP–1–2005/1NL-ERASMUS –TN 2008 'e kadar devam edecek
 10. A European Perspective on Social Inclusion of Persons with Disabilities'Erasmus Programme-Intensive Course- 8 -20 October 2006,H.Ü. FTR Y.O.,Ankara
 11. H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu İş ve Uğraşı Ünitesi yürütücülüğünde ve ENOTHE kapsamında Sokak Çocuklarında Rehabilitasyon konulu Avrupa  Birliği Öğrenci Projesi, Ankara, 2006.
 12. English for specisific purposes:'Therapeuthic professions Erasmus Projects ECTS NO 134113-IC-1-2007
  Strategy to prepare for the revision of the WFOT Minimum Standards for Education of Occupational Therapists, World Federation of Occupational  Therapy, Education and Research Project
Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Aralık 2017
Sorumluluk Sınırı