Staj Olanakları

Staj ve laboratuvar olanakları: Bölümümüz öğrencileri,  eğitim, araştırma ve uygulama üniteleri ile farklı saha çalışmalarında pediatri, nöroloji, geriatri, ortopedi, onkoloji,  psikiyatri ve  romatolojide ergoterapi, toplum temelli rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, az gören rehabilitasyonu, ergonomi ve biomekani, koruyucu ergoterapi ve  ev rehabilitasyonu gibi konularda uygulamalar ile aldıkları teorik eğitimi  pratik etme imkânı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz almış oldukları  kapsamlı eğitim ile ilgili mesleki uygulamalarını, görevli öğretim elemanları gözetiminde gerçekleştirmektedir. Bölümün programlarında yüksek lisans ve doktora programlarını sürdüren öğrenciler de tüm laboratuvar olanaklarından yararlanabilmekte, araştırma ve projelerde görev almaktadırlar.

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Haziran 2021
Sorumluluk Sınırı