HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ
STRATEJİK PLANI ( 2016-2018)

MİSYON ve VİZYON

Misyon
Sağlık ve iyilik halinin artırılması amacıyla, tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım becerilerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve maksimum bağımsızlığı için  çevresel düzenlemeleri yapabilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmaktır.
Vizyon
Ergoterapi aktiviteleri ile motor, duyu, bilişsel, psikolojik ve psikososyal beceri gelişimini sağlayarak  toplumun yaşam kalitesini artırmak; fiziksel , kültürel, kurumsal ve sosyal çevredeki  engelleri azaltarak bireylerin toplumda daha bağımsız duruma gelmesini sağlamak; yaşlılar, engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları, AIDS'li kişiler gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, toplumsal katılımın artırılması için ergoterapi alanının bilimsel gelişimi ve hizmetlerini en mükemmel seviyeye çıkartmak ve uluslararası
örnek bir eğitim kurumu haline gelmektir.

STRATEJİK ÖNCELİKLER

Eğitim

Araştırma

Hizmetler

Akademik Gelişim

Görünürlük

Memnuniyet

STRATEJİK HEDEFLER

1. Öğrencilere dünya standartlarında kaliteli ve güncel eğitim vermek

2. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası akademik alanlarda  görünürlüğünü artırmak

3. Eğitim, araştırma ve uygulama ünitelerinin hizmet  kalitesini artırmak

4. Öğretim elemanlarının bölüm  ve üniversite hedefleri doğrultusunda akademik ve liderlik kapasitelerini geliştirmek

5. Ergoterapi Bölümünün görünürlüğünü artırmak ve toplumsal farkındalık yaratmak 

6.Çalışan ve öğrencilerin sağlık ve İyilik halini geliştirmek

Araştırma Grubu Stratejik Hedefleri

Hizmet Grubu Stratejik Hedefleri

Eğitim Grubu Stratejik Hedefleri

AMAÇLAR

1.1. Dünya Ergoterapi Federasyonu tarafından 2012-2016 yılları için akredite edilen eğitim programının akreditasyonunu yenilemek ve programın ulusal kuruluşlarcada akreditasyonunu sağlamak

1.2. Öğrencilerin eğitiminde kullanılacak Türkçe kaynak kitapların sayısını artırmak

1.3. Öğrencilerin klinik eğitiminde kanıt temelli değerlendirme ve uygulamalar için  gerekli eğitim ve  uygulama materyallerini artırmak

1.4. Öğrencilerin klinik çalışmaları için yeni uygulama alanları yaratmak

1.5. Öğrencilerin fakülte    bünyesindeki diğer bölüm öğrencileri ile inter/ transdisipliner çalışma becerilerini  geliştirmek

1.6 Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak

1.7. Öğretme yöntemlerinin geliştirilmesi

 

2.1.Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış çalışma sayısını artırmak

2.2. Ulusal ve uluslararası araştırma proje sayısını artırmak

2.3. Ergoterapi ve rehabilitasyon alanında interdisipliner bilimsel çalışmalar için  ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla akademik işbirliğini artırmak

2.4. Araştırma yapmak, yayın yazmak için gerekli donanımı artırmak

 

3.1.Staj ünitelerinde kullanılan değerlendirme ve tedavi materyallerini artırmak ve etkin kullanımını sağlamak

3.2.Staj ünitelelerinde hasta kayıt sistemini geliştirmek

 

3.3. Ergoterapi hizmetlerinin sağlık sistemi içinde önemini artırmak ve görünürlüğünü sağlamak

3.4 Uygulama ünitelerinin alt yapılarını geliştirmek

4.1.Öğretim elemanlarının liderlik/mentorluk özelliklerini geliştirmek

4.2.Öğretim elemanlarının zamanı doğru ve etkin kullanmaya yönelik zaman yönetimi becerilerini geliştirmek

4.3.Etkili iletişim becerilerini geliştirmek

4.4. Öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek

4.5. Öğretim elemanlarının uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak

4.6.Uluslararası değişim için yurtdışındaki öncü üniversitelerle işbirliği protokolü yapmak

4.7. Öğretim elemanlarının sertifikalı eğitimler ile eğiticilerin eğitimini sağlamak

4.8. Mesleki donanımı artırmak adına ergoterapi ile ilgili uluslararası merkezlerin yerinde incelenmesini sağlamak

4.9 Ergoterapi alanında uluslararası yetkinliği olan akademisyenlerin bölümümüzde kurs, konferans, seminer ve ders vermesini sağlamak

4.10. Avrupa Birliği projesi yazmak için öğretim elemanlarına fırsat sağlamak

 

5.1. Bölüm web sitesini (Türkçe ve İngilizce) güncellemek ve daha etkin kullanılmasını sağlamak

5.2. Görünürlüğün artırılmasına yönelik kurum içi ve dışı iletişim ve sosyal etkileşimi  artırmak

5.3. Ergoterapi ile ilgili farklı konularda farkındalık oluşturmak için konferans ve seminer vermek

5.4. Farklı paydaşlarla ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek

5.5. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi’nin uluslararası alanda görünürlüğünü sağlamak

5.6. Bölümün ve öğretim üyelerinin sağlık, eğitim ve teknoloji sektörleri ile işbirliğini artırmak

5.7. Toplumsal sorumluluk projelerinde yer almak

6.1. Çalışanların iş doyumunu artırmak

6.2. Öğrencilerin memnuniyetini artırmak

6.3. Bölümde çalışanlar için çalışma ortamını ergonomik olarak düzenlemek

6.4. Kurum içi iletişim ve etkileşimi artırmak için sosyal faaliyetler düzenlemek

 

 

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Kasım 2018
Sorumluluk Sınırı
26.11.2018 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı [ziyaretci sayisi]