Az Gören Rehabilitasyonu Ünitesi

AZ GÖREN REHABİLİTASYONU ÜNİTESİ

Görme fonksiyonu diğer tüm duyular gibi bireyin fiziksel ve sosyal çevresi ile bağ kurma ve duyu girdisi sağlamada oldukça önemlidir. Ünitemizde herediter retinal distrofiler, retinitis pigmentosa, prematüre retinopatisi, albinizm, serebral palsi, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, katarakt, glokom ve diyabetik retinopati gibi az görmeye neden olan durumlarda birey merkezli ve aktivite temelli ergoterapi ve rehabilitasyon müdahaleleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Müdahale programlarında; bebeklikten yaşlılığa kadar bireyin sahip olduğu geride kalan görme düzeyini gülük yaşam, üretkenlik ve serbest zaman aktivitelerinde fonksiyonel olarak kullanma becerisini artırmak amacıyla;

 • Görsel algılamayı geliştirme,
 • Emniyetli mobilite becerileri kazandırma,
 • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı artırma eğitimi,
 • Odaklama, obje takibi ve el-göz koordinasyonunu artırma eğitimi,
 • Ev, okul ve iş yerinde üretkenliği artırma stratejileri,
 • Optik (teleskopik gözlükler, büyüteçler) ve optik olmayan (CCTV, özel yazı yazma ve okuma araçları, günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırıcı yardımcılar, bilgisayar programları) az gören yardımcılarını kullanma eğitimi,
 • Uygun aydınlatma ve kontrast ile çevresel düzenlemeler,
 • Aile eğitimi yapılmaktadır.

LOW VISION REHABILITATION UNIT

Vision is a very important sensory input in daily life as it helps people to engage in their physical and social environments. In low vision rehabilitation unit, low vision diseases such as hereditary retinal dystrophy, retinitis pigmentosa, premature retinopathy, albinism, cerebral palsy, age related macular degeneration, cataracts, glaucoma and diabetic retinopathy are addressed in client centered and occupation based treatment programs. In these treatment sessions, therapeutic interventions are aimed for functional use of remaining vision in activities of daily living, productivity and leisure. Some of those interventions are :

 • Improving visual perception skills
 • Improving mobility skills for safety
 • Being independent in activities of daily living
 • Improving focusing, tracing and hand-eye coordination skills
 • Improving productivity at home, school and workplace
 • Functional use of optic (telescopic glasses, magnifiers) and non-optic (CCTV, reading-writing devices, computer applications) adaptive devices.
 • Modifying the environment for safety, proper lightning and contrast.
 • Family education.

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Haziran 2021
Sorumluluk Sınırı