Öz Görüş

Ergoterapi bilimini yaratıcı fikirler, yeni bilgiler ve teknoloji ile buluşturarak alana özgü değerlendirme ve müdahale yöntemleri geliştiren, birey ve toplumun sağlık ve yaşam kalitesi ile ilgili ihtiyaçlarına çözüm üreten, ulusal ve uluslararası lider bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sayfa Sorumlusu: Ar.Gör. Orkun Tahir Aran
Son Güncelleme Tarihi: Haziran 2021
Sorumluluk Sınırı